Nazywam się Anna Łabędź.

Jestem psychologiem z 11-letnim stażem zawodowym i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Jestem mamą.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od  2009 roku  jestem związana zawodowo z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie, gdzie prowadzę diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

Od czerwca 2019 roku współpracuję z Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie w Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzę diagnostykę i poradnictwo psychologiczne, a także psychoterapię dla dzieci do 7 r.ż. oraz ich rodziców.

W ramach praktyki prywatnej prowadzę gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny w Centrum Terapii Wieku Rozwojowego „Developmental”.

Ukończyłam 5-letnie podyplomowe Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję pod regularną superwizją. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i projektach badawczych.

Moje szczególne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół wspierania w zdrowym rozwoju oraz terapii dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także roli zabawy w psychoterapii.

Mam słabość do kawy i książek 🙂