Nazywam się Anna Łabędź.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką z kilkunastoletnim stażem zawodowym. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Dyplom magistra psychologii otrzymałam w 2008 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 roku ukończyłam 5-letnie podyplomowe Całościowe Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W 2021 roku, po uznaniu dotychczasowego dorobku zawodowego przez Ministra Zdrowia oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego, uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Od  2008 roku  jestem związana zawodowo z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. św. Ludwika w Krakowie – początkowo z Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, a obecnie z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz oddziałami pediatrycznymi Szpitala , gdzie prowadzę konsultacje i diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Dodatkowo, doświadczenie zawodowe poszerzałam dotychczas także w innych specjalistycznych placówkach na terenie Krakowa, zajmujących się pomocą psychologiczną dla dzieci i ich rodzin. W ramach praktyki prywatnej współpracuję z Centrum Terapii Wieku Rozwojowego „Developmental”.

Pracuję pod regularną superwizją. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i projektach badawczych. Moje szczególne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół wspierania w zdrowym rozwoju oraz terapii małych dzieci (w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym), a także zagadnień dotyczących psychosomatyki.

Mam słabość do kawy i książek 🙂